Rafting and horse race

posted in: Mongolia, Trek activities | 0

Our way down the Tengis river on the raft was easier than horse race to Tsatanes :-) We had been paddled for 5 hours before we reached to the Tengis camp. It was a beautiful and relaxing rafting via awesome outdoors of the Taiga.

Naše zpáteční cesta po Tengisu byla jednodušší než závod na koních za Tsatány =) Pádlovali jsme 5 hodin než jsme se dostali do kempu. Byl to krásný a uvolňující raft ohromující krajinou Taigy.