Rafting on Shiskid

posted in: Mongolia, Trek activities | 0

Like next I’ve planned 30 kilometres Shiskid trek on the raft for 3 days . We’ve spent a time in Taiga with rafting and fishing. We came back on horses.

Jako další jsem naplánoval 30 km dlouhý výlet na raftu po Šiškidu, který trval 3 dny. Strávili jsme v tajze čas chytáním ryb a raftováním. Zpátky jsme se vrátili na koních.