Shargyn fishing

posted in: Mongolia, Trek activities | 0

We went to steppe where we were catching smaller taimens between 70 and 105 cm in the Shargyn river. I had been enjoying the beautiful scenery before we came back to camp at night.

Zajeli jsme si taky do stepi, kde jsme na řece Shargyn chytali menší taimeny mezi 70 a 105 cm. Já jsem si užíval tu nádhernou scenerii před tím než jsme se vrátili pozdě večer do kempu.