Shiskid & taiga

posted in: Mongolia, Trek activities | 0

Taiga along the Shiskid river (the Small Yenisei river) is wild and impassable on the other hand beautiful and incredible.

Tajga podél řeky Šiškid (Malý Jenisej) je divoká a neprostupná na druhou stranu krásná a neuvěřitelná.