Taimen for the president

posted in: Mongolia, Trek activities | 0

We completed our trek in a place which is called Presidentska. The place named after Mongolian president who caught first taimen here 17 years back. We were successful as well. Ďuro caught and release the biggest taimen our expedition. Taimen measured 141 cm and weighed around 40 kg. The taimen was fat like piglet :-)

Naš trek jsme zakončili na místě nazvaném Presidentská. Toto místo bylo pojmenováno po mongolském presidentovi, který si zde před 17 lety chytil svého prvního taimena. My jsme byli taky úspěšní. Ďuro chytil a následně pustil největšího taimena naší výpravy. Taimen mněl 141 cm a vážil cca 40 kg a byl tlustý jako prasátko :-)