Tsaatanes are Indian predecessors

posted in: Mongolia, Trek activities | 0

Tsaatanes alias people of the reindeer territory. Tsaatanes are probably forerunners of the american indians. Tsaatans live deep inside of the Siberia and they live by breeding of reindeers. We had been traveling by horses for 2 days before we reached to Tsaatan’s camp. The territory is located around 2200 m over sea. It was an amazing meeting.

Tsatání alias lidé oblasti soba jsou pravděpodobně předchůdci severoamerických indiánů. Žijí hluboko v Sibiři a živí se chovem sobů. My jsme cestovali na koních dva dny než jsme dorazili do jejich tábora, který leží ve výšce kolem 2200 m nad mořem. Bylo to úžasné setkaní.